AKCIJA -UPLATA ZA KURBANE

Uplatom kurbana u Islamsku zajednicu osnažuje se bh. društvo, jer se kurbani kupuju prvenstveno od povratnika u manjem bh. entitetu, a preostali dio u ostatku zemlje. Kod podjele kurbanskog mesa Islamska zajednica prioritet stavlja na odgojno-obrazovne institucije, zatim bolnice, obdaništa, domove za stare, iznemogle i invalidna lica, te druge ustanove i organizacije koje su od značaja za bh. društvo. Oni koji su se odlučili prinijeti žrtvu putem Islamske zajednice mogu biti sigurni da je njihov kurban žrtvovan na šerijatski ispravan način i da će meso biti distribuirano na teritoriji cijele BiH, prvenstveno tamo gdje su najveće potrebe za njim. Uplate kurbana za 2022. godinu ovim putem možete izvršiti do subote 08.07.2022.godine.

Cijena kurbana za područje Sjeverne Amerike je $ 215

Kur’an – (El-Kewser, 1-2)

Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,  zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji…

Uplate kurbana možete izvršiti putem mohid aplikacije, direktno u kancelariji svakim danom u vrijeme namaza ili poštom na adresu 345 Northlake Dr. San Jose, CA 95117.

Hadis

Nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti na dan Bajrama od puštanja krvi kurbana.