Hutba o kurbanu

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, na blagodatima Upute. Samo Njemu ibadete činimo, i u Njegovoj neizmjernoj milosti spas i utočište tražimo.  Neka je salavat i selam na Božijeg Poslanika i miljenika Muhameda a.s., njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, i na naše bosanske šehide. Uzvišeni Allah u Kur’anu veli:  „Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali, … Read more

KABA ALLAHOVA KUĆA

U pokrajini Hidžaz, u zapadnom dijelu Arabije, nedaleko od Crvenog mora, leži grad Mekka. U središtu ovog grada nalazi se mala, kamena građevina kvadratnog oblika, čija dužina, širina i visina iznosi 60 stopa. Mekka i njena kamena građevina poznati su svjetskim putnicima još od davnina. Ta građevina je Bejtullah – Allahova kuća. Njena drevnost i … Read more

AKCIJA -UPLATA ZA KURBANE

Uplatom kurbana u Islamsku zajednicu osnažuje se bh. društvo, jer se kurbani kupuju prvenstveno od povratnika u manjem bh. entitetu, a preostali dio u ostatku zemlje. Kod podjele kurbanskog mesa Islamska zajednica prioritet stavlja na odgojno-obrazovne institucije, zatim bolnice, obdaništa, domove za stare, iznemogle i invalidna lica, te druge ustanove i organizacije koje su od … Read more

Od tada stalno i ja učim salavat na Poslanika a.s.

Sufjan Sevri priča: – Dok sam obilazio oko Kabe primjetih čovjeka koji kad bi god napravio koji korak svaki put bi učio salavat na Muhammeda a.s. Ja mu priđoh i rekoh: – O čovječe! Ti si ostavio i tesbih i tekbir i tehlil (riječi: Subhanallah, Allahu ekber i La ilahe illallah), a samo donosiš salavate … Read more

HADŽ U ISLAMU

Allah dž.š. u Kuranu kaže: Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Bekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. l onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj ko … Read more

Vakufi u Bosni i Hercegovini

Dok traju 10 Dani vakufa i danas vam donosimo interesantne tekstove o Vakufu. Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š., zadovoljstva. Vakuf je sredstvo ili put kojim se približuje Bogu i stiče Njegovo zadovoljstvo HADIS “Poslije smrti čovjekove, njegovi … Read more

Osmanski vakufi Bošnjaka u arapskom svijetu

Možda niste znali ali Bošnjaci su poznati po svojim vakufima u cijelom svijetu. Pored vakufa koje Bošnjaci grade danas na mjestima gdje žive ima i onih vakufa za koje sigurno ne znamo. Da li ste znali da su Bošnjaci vakifi u Halepu, Kairu, Bagdadu, Damasku, Jerusalemu, pojasu Gaze? U prilogu pogledajte interesantnu brošuru vakufa a … Read more

HUTBA-Čime i kako pravdati grijeh

Kako pravdati naše učešće ili šutnju o korupciji i razaranju društva kad u objavi koja je do nas stigla izričito stoji i od nas se zahtjeva da ne jedemo imetke jedni drugih na nedozvoljen način? Kako pravdati toliku raširenost kocke i tolike kladionice u našem društvu, a znamo da je zadaća svakom muslimanu da se … Read more

Hutba: Vakuf je temelj zajednice i kruna dobročinstva

„Hvala Allahu Svemilosnom Stvoritelju koji Svoju uputu, milost i oprost pruža darežljivim robovima Svojim. Zahvalnost upućujemo Gospodaru svih svjetova koji bolnu patnju najavljuje škrcima i inadžijama koji Božije blagodati niječu, Istinu poriču i od Pravog puta se odmeću. Neka je Božiji mir i blagoslov na Njegovog izabranika i miljenika, Muhammeda, s.a.v. s., na njegovu časnu … Read more