ODRŽANA SKUPŠTINA ICBAB DŽEMATA

Danas, 11.Decembra 2022.godine u našoj zajednici je održana izborna skupština koja je na svom dnevnom redu pored izbora imala i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju kao i tačku razno na kojoj se diskutovalo o dosadašnjim rezultatima ali i određenim prijedlozima u pravcu unaprijeđenja i poboljšanja.

Iako je dan bio kišovit, što je rijetkost za Californiu, na skupštinu se odazvao veliki broj članova čime su ispunjeni osnovni uvjeti za rad, jer je ispunjana kvota za kvorum.

Učenjem Kur’ana časnog otpočela je skupština ICBAB Džemata San Jose. Veoma je bitno spomenuti da je skupština išla u jako pozitivnom pravcu te da su sve tačke usvojene jednoglasno sa pozitivnim komentarima što daje dodatni podstrek za bolje i kvalitetnije rezultate u budućnosti.

U sklopu izvještaja o radu spomenuti su svi projekti urađeni u tekućoj godini i to preko 37 projekata i aktivnosti, a zvanično je predstavljen i naš prvi Bilten koji na 100 strana bosanskog i engleskog jezika ostaje kao kulturno-historijsko naslijeđe za buduće generacije.

Od ove godine Islamska zajednica Bošnjaka u Sjevernoj Americi po prvi put provodi jedinstvene izbore u svim džematima što je jedan korak naprijed i u našoj zajednici a mandati izabranih članova su na period od 4 godine.

Skupština je glasanjem izabrala  i  dala povjerenje za naredne četiri godine sljedećim članovima:

  1. Osmanović Senad
  2. Mešinović Zijad 
  3. Čaušević Muhamed
  4. Huseinović Jasmin
  5. Selimović Elvedin
  6. Šabanović Mirza
Jasmin Huseinović, Elvedin Selimović, Mirza Šabanović, Senad Osmanović, Zijad Mešinović i Muhamed Čaušević

Prije učenja Kur’ana i dove novoizabrani članovi džematskog odbora su položili zakletvu pred skupštinom te ze zahvalili na ukazanom povjerenju. Skupština je počela u 12:30 nakon podne namaza i završina u 3:30 klanjanjem Ikindije namaza. Ovu priliku iskoristit ćemo da izabranim članovima džematskog odbora čestitamo, da zamolimo Allaha Uzvišenog da svima nama podari lijepo zdravlje, učvrsti naše safove, pomogne naše projekte, da naše buduće generacije koračaju pravim putem te da budu nasljednici vjere Islama i dobra do sudnjeg dana, amin.