O nama

Islamska Zajednica Bošnjaka Bay Area – Džemat San Jose je zajednica koji djeluje na području Bay Area sa destinacijom u San Jose. Džemat je formiran 1997 godine, a zvanično registrovan kao neprofitna organizacija 2003 godine. Broji oko hiljadu članova i sastavni dio je Medžlisa 1 – West Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Predsjednik džematskog odbora je Senad Osmanović.

Na skupštini odžanoj 11.decembra izabran je novi džematski odbro koje će predstavljati zajednicu naredne četiri godine i to:

  1. SENAD OSMANOVIĆ – Predsjednik džematskog odbora
  2. ZIJAD MEŠINOVIĆ – Potpredsjednik džematskog odbora
  3. MUHAMED ČAUŠEVIĆ – Finansijski savjetnik, Board of Director
  4. SAMEDIN-EF. BAJRIĆ – Imam, član džematskog odbora
  5. ELVEDIN SELIMOVIĆ – član džematskog odbora
  6. MIRZA ŠABANOVIĆ – član džematskog odbora
  7. JASMIN HUSEINOVIĆ – član džematskog odbora

Imam u džematu je prof. Samedin-ef.Bajrić, projekt manager i sekretar zajednice je Msc.Tarik Omerhodžić.

Zvanični Logo
Logo 2

Živimo u vremenu kada je komunikacija između nas jako bitna i neophodna, stoga smatramo da je ovakav vid komunikacije unapređivanje naših odnosa i dijeljenje adekvatnih informacija koje se tiču naše zajednice.

Ideja o uspostavljanju zajednice Bošnjaka u Bay Area egzistira od dolaska prvih muhadžira iz naše domovine na ove prostore.
Bili smo svjesni da nas očekuje mukotrpan rad i zalaganje kako bi uspostavili zajednicu koja će okupljati našu djecu,

omladinu i naše starije. Neizmjernu zahvalnost dugujemo prije svega Uzvišenom Allahu, a nakon toga svim našim članovima koji nisu štedjeli svoj imetak, svoje vrijeme i zalaganje kako bi danas mogli imati zajednicu koja se svrstava među uspješnje bošnjačke zajednice na prostoru Sjeverne Amerike. Molimo Allaha da sve naše vakife, koji su se ugradili u ovu zajednicu na bilo koji način, nagradi i na dunjaluku i Ahiretu.

Ove godine odučili smo početi sa izradom godišnjeg biltena koji će biti još jedan korak ka jačanju i informisanju naših džematlija o aktivnostima u našoj zajednici, koja je poslije porodice jedan od najvažniji faktora čuvanja našeg vjerskog i kulturnog identiteta.
Smatramo da je neophodno ostaviti pisani trag našim budućim generacijama kao svojevrsno kulturno, historijsko pa i vjersko naslijeđe te da u budućnosti bude korisna informacija za izradu monografije ICBAB džemat San Jose koji će svjedočiti o vakufu, trudu i željama očeva, majki, djedova i naših nana.

Molimo Allaha da čuva i jača našu zajednicu, i da naša zajednica bude svjedok dobra za nas na Sudnjem danu.